Bøger / faglitteratur / bibliografier

#FV19 : politisk kommunikation på de digitale medier


Beskrivelse


Belysning af hvordan den digitale valgkamp udfoldede sig under folketingsvalget 2019. Emnerne behandles med en kombination af empiri, metodiske greb og teoretiske perspektiver fra valgkampen hentet fra krydsfeltet mellem digital og politisk kommunikation. Henvender sig til studerende, kommunikatører, forskere og politikere med interesse for politisk kommunikation på digitale medier.