Artikler / faglitteratur

"Hun forsvinder ikke" : et kvalitativt studie af døende patienters og pårørendes overvejelser om en fortsat relation efter døden


Beskrivelse


Præsentation af forskningsresultater vedrørende palliative patienter indlagt på et dansk hospice og deres pårørende forholder sig til efterlivet og eventuelle fortsatte sociale relationer.