Bøger / faglitteratur / disputatser

"Thi Livet er stærkere end Loven" : Danmarks moderne aborthistorie


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. nov. 2014

af

af

Grethe Lorentzen

d. 24. nov. 2014

Detaljeret kortlægning af abortens historie og abortlovgivning i Danmark fra første svangerskabslov i 1939 til indførelse af fri abort i 1973. Til interesserede i abort og livssyn. Velegnet til opgaver fra gymnasieniveau.

Forfatteren er ph.d. i historie og skrev i 2004 den afhandling, som nu udgives i denne bogudgave, der med mange detaljer kortlægger den danske aborthistorie fra 1919 til 1973, hvor alle danske kvinder fik ret til abort. Grundkonflikten i aborthistorien: hvordan vi møder liv, er også detaljeret belyst, og forfatteren mener, at fri abort har ændret vores selvforståelse og vores holdning til eksistensberettigelse. Bilag med historiske kilder, statistik og omfattende litteraturliste.

Trods det, at denne bog startede sit liv som ph.d.-afhandling er den letlæst. Det er den første samlede beretning om abortens historie i Danmark. En ny og grundig grundbog med mange facts og historiske kilder er hermed født. Det måske mest tankevækkende ved bogen er, at forfatteren dvæler ved de omkostninger fri abort har for vores fælles syn på liv og eksistensberettigelse, og han mener, at den er en del af forklaringen på bl.a. den nuværende præstationskultur.

Abort i 25 årBogen om provokeret abort (1998) er en aborthistorie og debatbog om 25 år med fri abort. Bogen om provokeret abort (2014) belyser også grundigt de etiske problematikker ved provokeret abortAbort i 25 år (1998) er en aborthistorie og debatbog om 25 år med fri abort. (2014) belyser også grundigt de etiske problematikker ved provokeret abort.


Dansk medicinhistorisk årbog

2015

af

af

Søren Hess

2015