Bøger / faglitteratur

20 designprincipper : til brug i grafisk design, multimediedesign, interaktionsdesign, webdesign, usability og visuel kommunikation


Beskrivelse


Ved at følge principperne i denne bog bliver designeren i højere grad i stand til at udforme et design, som brugeren intuitivt forstår. At designe handler typisk om at formgive og organisere elementer. Om det er design af et logo, et visitkort, en brugergrænseflade til et website eller en applikation, er det afgørende, at brugeren forstår delelementernes betydning og deres indbyrdes relation: Nogle elementer er vigtigere end andre, nogle elementer hører sammen, og andre elementer skal ses i en bestemt rækkefølge. Forfatteren gennemgår 20 designprincipper. Hvert princip bliver forklaret på en side, og herefter er der 2-8 sider med visuelle eksempler og supplerende tekst for det pågældende designprincip. Af designprincipper kan nævnes: Nærhed, ensartethed, genkendelighed, grupper, figurdannelse, kontrast, lukkethed og enkelhed. Bogen henvender sig primært til grafiske designere og multimediedesignere, men den kan anvendes af alle, som beskæftiger sig med visuel kommunikation, usability eller design af brugergrænseflader.

Anmeldelser (1)


Gymnasieskolen

2012, nr. 9

af

af

Gunnar Bay

2012, nr. 9