Bøger / faglitteratur / bibliografier

49 tekster om læring


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Summary: I denne bog har Knud Illeris samlet 49 centrale tekster om læring helt tilbage fra Grundtvigs 'Skolen for livet' og ellers op gennem 1900-årene og med vægt på nyere tekster helt frem til et bidrag fra de seneste år. På denne måde præsenteres samtidig alle de væsentligste navne på området som f.eks. Dewey, Piaget, Vygotsky, Rogers, Freire, Bruner, Gardner, Lave, Wenger, Mezirow, Jarvis og Illeris selv. Teksterne er samlet i 15 temaer så alle sider af læringsbegrebet og læringsproblematikken bliver belyst, og Illeris har skrevet indledninger til hvert tema og alle teksterne, der kan guide læseren rundt i de omfattende og komplicerede landskab.

Indhold

Læringens komplicerede helhed (Knud Illeris: Læringsteoriens elementer : hvordan hænger det hele sammen? Peter Jarvis: At blive en person i samfundet : hvordan bliver man sig selv? Mads Hermansen: Omlæring : minimalisme i læringsteori). Kognitiv læring (Jean Piaget: Ligevægtsbegrebets rolle i psykologien. David Ausubel: Læringstyper og meningsfuld læring : et kognitivt perspektiv. Thomas Nissen: Indlæringsformer : særlige procedurekrav og kriterier). Læring, følelser og motivation (Daniel Goleman: Hvad skal vi med følelser? Ute Holzkamp-Osterkamp: Erkendelse, emotionalitet, handleevne. Hans Furth: Symboler : hvor Freud og Piaget mødes). Social læring (Situeret læring : legitim perifer deltagelse / Jean Lave & Etienne Wenger. Kenneth Gergen: Socialkonstruktivisme. Etienne Wenger: En social teori om læring). Læring og personlig udvikling (Carl Rogers: Hvad er læring? : om signifikant læring. Jack Mezirow: Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. Robert Kegan: Hvad er det der skal transformeres? : en konstruktiv udviklingstilgang til transformativ læring. Mark Tennant: Livslang læring som selvets teknologi). Læring gennem livsforløbet (Erik Erikson: Livsringen : identitetens epigenese. Peter Alheit: Biografisk læring : indenfor den nye diskurs om livslang læring. Peter Jarvis: Livslang læring : et flertydigt begreb). Læring og samfund (Aleksei Leontjev: Problemet om bevidstheden i psykologien. Paulo Freire: De undertryktes pædagogik. Oskar Negt: Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring). Læring gennem erfaring (Henning Salling Olesen: Erfaringsbegrebet. David A. Kolb: Erfaringslæring : processen og det strukturelle grundlag. Robin Usher: Erfaring i voksenlæring. Bente Elkjær: Et indblik i pragmatisk læringsteori : med udsigt til fremtiden). Læring gennem praksis (Lev Vygotsky: Værktøj og symbol i barnets udvikling. Donald Schön: Refleksion-i-handling. Jean Lave: Læringens praksis). Skolelæring (N.F.S. Grundtvig: Skolen for livet. John Dewey: Barnet og læreplanen. Howard Gardner: Intuitiv læring og skolelæring. Jerome Bruner: Kultur, bevidsthed og uddannelse). Læring i arbejdslivet (Fem stadier af færdighedstilegnelse : fra nybegynder til ekspert / Hubert Dreyfus & Stuart Dreyfus. Chris Argyris: Organisatorisk læring : single- og double-loop. Yrjö Engeström: Ekspansiv læring : på vej mod en nyformulering af den virksomhedsteoretiske tilgang. Per-Erik Ellström: Læring i spændingsfeltet mellem produktionens og udviklingens logik). Børns læring (Daniel Stern: Spædbarnets interpersonelle verden : selvfornemmelsens centrale rolle og udviklingsrækkefølge. John Dewey: Medfødte ressoucer. Den åndelige udviklings faktorer / Jean Piaget & Bärbel Inhelder). Læring i ungdommen (Individualisering i moderne samfund / Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim. Birgitte Simonsen: Uddannelse og zapperkultur : de nye unge i det nye samfund. Thomas Ziehe: Normale læringsproblemer i ungdommen : på baggrund af kulturelle overbevisninger). Voksnes læring (Malcolm Knowles: Andragogik : en kommende praksis for voksenlæring. Knud Illeris: Hvad er det særlige ved voksnes læring? Mary Alice Wolf: Modne voksnes læring). Barrierer mod læring (Peter Jarvis: Ikke-læring. Thomas Leithäuser: Teorien om hverdagsbevidstheden i dag. Knud Illeris: Livsudfoldelse og modstandspotentiale)


Anmeldelser (2)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 1. juni 2012

af

af

Gunnar Green

d. 1. juni 2012


Sygeplejersken

Årg. 112, nr. 10 (2012)

af

af

Kirsten Dalby Rasmussen

Årg. 112, nr. 10 (2012)Informationer og udgaver