Bøger / faglitteratur

8 bud på EU's fremtid


Beskrivelse


En proces om EU's fremtid er skudt i gang. Otte indlæg giver bud på, hvad der er vigtigt at få ændret i et fremtidigt EU. For politikere og særligt politisk interesserede borgere.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juni 2021

af

af

Jytte Bræmer

d. 14. juni 2021

En proces om EU's fremtid er skudt i gang. Otte indlæg giver bud på, hvad der er vigtigt at få ændret i et fremtidigt EU. For politikere og særligt politisk interesserede borgere.

"Konferencen om Europas Fremtid" blev forsinket skudt i gang på Europadagen d. 9. maj 2021. Det er en igangsættelse af en proces, hvis formål er at involvere EU's befolkning i en debat om samarbejdets fremtid. "Et nyt skub i det europæiske demokrati", som det også betegnes. Efter et historisk rids over traktatændringernes skæbne gennem årene, giver otte korte indlæg hver deres bud på, hvad der for dem er vigtigt at pejle henimod i EU-samarbejdet fremover. Det spænder fra nødvendigheden af miljøhensyn i kommende handelsaftaler, fokus på det stigende demokratiske underskud i nogle af medlemslandene (fx Polen og Ungarn), og menneskerettigheder. Et indlæg betoner, at klimaomstillingen bør være EU's kommende hovedfokus, hvor et andet handler om de unges engagement i samarbejdet. Bogen udkommer i serien "Samfundstanker", som er udgivet af DEO, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, og dette er nummer 17 i rækken.

Det er ultrakorte indlæg, der ikke indbyrdes hænger sammen, men enkeltvis kan fungere som et debatoplæg. Det er lidt "spredt fægtning", men de er skrevet af ildsjæle med noget på hjerte og viden om EU.

DEO har også udgivet Borgertanker om fremtidens EUHvorhen Europa? med mange idéer. Vil man dybere ned i emnet kan Hvorhen Europa? være et godt budDEO har også udgivet Borgertanker om fremtidens EU med mange idéer. Vil man dybere ned i emnet kan være et godt bud.Informationer og udgaver