Bøger / faglitteratur

Ånd


Beskrivelse


Om åndsbegrebet i historien, filosofien, religioner, dansk kultur og ikke mindst i sproget.

Anmeldelser (8)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. apr. 2017

af

af

Kent Skov

d. 19. apr. 2017

Om det filosofiske begreb "ånd" og dets forskellige eksistentielle betydninger. For professionelt og alment interesserede i filosofi og sprog.

Hans-Jørgen Schanz er professor i idehistorie og tager med den lille bog om begrebet "ånd" fat i et ord, der dels rummer mange og forskellige betydninger og dels bruges mindre i nutiden end tidligere, men stadig i ganske mange sammenhænge i det danske sprog. HJS bruger belyser først åndsbegrebet som et af de betydende ord på dansk som eksempel på et begreb der både har en plads i det almene og det videnskabelige sprog. Men HJS problematiserer dernæst også, hvordan de videnskabelige, poetiske og religiøse sprog er trængte, og hvordan hverdagssproget "endimensionaliseres". Det er et større problem, fordi det også påvirker sproget negativt på områder, hvor vi snakker følelser, sansninger og eksistens.

Bogen er et interessant og langt velreflekteret essay inden for sit område. Den er både tilgængelig og konkret i sine paralleller til hverdagssprogets "åndede" formuleringer og trækker samtidig faglige perspektiver til filosoffer som Hegel og Kants overvejelser. HJS' pointe er, at mennesket og dets åndsliv er mere end det, hjernen rummer, og det der kan beskrives inden for naturvidenskaben.

HJS har skrevet flere bøger inden for sit fagområde, herunder er de mest relaterede Handling og ondskabFrihed og essaysamlingen om begrebet FrihedHJS har skrevet flere bøger inden for sit fagområde, herunder er de mest relaterede Handling og ondskab og essaysamlingen om begrebet .


Højskolebladet

Årg. 142, nr. 5 (2017)

af

af

Andreas Pilekjær

Årg. 142, nr. 5 (2017)


Kristeligt dagblad

d. 30. maj 2017

af

af

Niels Gunder Hansen

d. 30. maj 2017


Weekendavisen

d. 19. maj 2017

af

af

Jens Bærentzen

d. 19. maj 2017


Logos

2017, nr. 3

af

af

Hans Gregersen (f. 1958)

2017, nr. 3


Dansk kirketidende

Årg. 169, nr. 6 (2017)

af

af

Kjeld Slot Nielsen

Årg. 169, nr. 6 (2017)


Præsteforeningens blad

Årg. 107, nr. 45 (2017)

af

af

Hans Ole Krebs Lange

Årg. 107, nr. 45 (2017)