Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Biskop Jens Iversen Lange og hans tre røde roser/Anders Bøgh og Jeppe Büchert Netterstrøm, s. 13-30, ill. - Branding Bernhardt i Smilets by - om byplaner og historiens rolle i fremtidens Århus/Søren Bitsch Christensen, s. 31-50, ill. - AGF og Hack Kampmann - om byens ansigt udadtil ca. 1900-1920/Niels Kayser Nielsen, s. 51-67, ill. - Rundt om byen - anlæggelsen ad Ringgaden/Thomas Gissel Ovesen, s. 71-88, ill. - Byen og naboerne -Århus og købstæderne på Djursland omkring 1920/Sebastian Fogh Nordentoft, s. 89-102, ill. - Da Århus koblede sig på verden/Lisa Abel Christensen, s. 103-113, ill. - Globalisering - hvor stor bliver Århusegnens andel?/Jørgen Fink, s. 117-134, ill. - Bazar Vest i Europa - autenticitet, atmosfære og nye trends/Ulrika Guldbæk Arentsen og Louise Vestergaard Skøtt Poulsen, s. 135-150, ill. - Århus-kontoret i Bruxelles - mellem kommunal udenrigspolitik og lokal vækststrategi/Ann-Christina Lauring Knudsen, s. 151-171, ill.

Anmeldelser (1)


Århus Stifts årbøger

Bd. 90 (2007)

af

af

Kenn Tarbensen

Bd. 90 (2007)