Bøger / faglitteratur / fotografier

Århus på tegnebrættet 1850-2000 : alternativer til virkeligheden


Beskrivelse


Julebogen for 2003 beretter om nogle af de mange byplanlægningsmæssige overvejelser og tiltag, der siden midten af 1800-tallet har været fremme i Århus. Typisk er at det planlagte, tænkte og til tider endda besluttede aldrig blev ført ud i livet.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. apr. 2004

af

af

Helle Winther Olsen

d. 28. apr. 2004

Århus Bys historie og arkitektur er veldokumenteret - ikke mindst gennem 5-binds værket Århus : byens historie (1995-1998), mange forskellige monografier og måske også gennem Svend Åge Madsens forfatterskab. Her kommer en anderledes vinkel på lokalhistorien om alle de mange projekter, der har ligget på tegnebrættet, men som af forskellige grunde aldrig er blevet ført ud i virkeligheden. Ikke nødvendigvis fordi de var for vidtløftige, men fordi der kom andre ting i vejen - det være sig af økonomisk, politisk eller praktisk art. Her præsenteres over 150 års forslag til bygninger, broer, torve, pladser, dyreparker og sygehuse. Der er forslag til havebyer, havneprojekter, butikscentre og til det Stjernecenter fra 1980'erne som mange måske stadig kan huske - med Jørn Utzons gigantiske 150 meter høje tårn som heftigt stridspunkt. Det er en spændende, forfriskende måde at se en bys historie på, gennem de projekter der aldrig blev til noget, og bogen vil være af stor interesse for alle der interesserer sig for Århus' lokal- og arkitekturhistorie.