Bøger / faglitteratur / vejledninger

Ægteskab & grænser


Beskrivelse


Grænsesætning og psykologi i parforholdet, skrevet med (amerikansk) kristelig indfaldsvinkel og illustreret med bibelcitater.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. dec. 2011

af

af

Jette Landberg

d. 12. dec. 2011

Især for par med et kristent livssyn, der ønsker at forbedre og bevare deres parforhold. Det kristne budskab kommer til orde fx med citater fra Paulus og henvisninger til andre tekster fra Bibelen, men iøvrigt kan mange af de lettilgængelige og almenmenneskelige råd bruges af ikke-kristne.

De to forfattere, der begge er psykologer med et erklæret kristent livssyn, har skrevet adskillige bøger om forhold og grænsesætning. Herværende bog, der oprindelig udkom i 1999, behandler grænser i parforholdet. Forfatternes tese er, at grænser er helt nødvendige fra begyndelsen i ægteskabet, og at begge parter altid er ansvarlige for at sætte disse. Første del er en introduktion til begrebet grænser, anden del beskriver, hvordan man sætter dem og i del 3 opregnes 6 forskellige konflikttyper, og hvordan man sammen kan arbejde med dem. Til slut giver forfatterne eksempler på misbrug af grænser.

Af forfatterne findes to andre bøger om grænsesætning på dansk, Børn og grænser, 2007 og Hvor går grænsen, 2007. Sidstnævnte handler ikke om parforhold men om grænsesætning for aktive kristne, der kan have brug for at sætte en grænse over for medmennesker. Forfatterne er traditionelle kristne, uden at være voldsomt dogmatiske, men her er ikke tale om new ageagtig selvudvikling som fx Marianne Williamson står for med Kærlighedens mirakel, 2009.

Der er mange gode råd i bogen, men det meget amerikanske præg og det kristne budskab, kan måske afholde nogle fra at bruge den.