Bøger / faglitteratur / forskningsrapporter

Ældre i bofællesskab


Beskrivelse


I rapporten undersøges det, hvordan ældre der bor i bofællesskaber har det i forhold til ældre, der bor i en anden form for bolig, og hvilke strukturer, faciliteter og egenskaber i et bofællesskab der fremmer de ældres velbefindende.