Bøger / faglitteratur / vejledninger

Ældre murværks styrkeegenskaber


Beskrivelse


Beskrivelse af hvordan det for murede etageejendomme er muligt at bestemme de styrkeegenskaber af murværket som indgår i sikkerhedsvurderingen i forbindelse med ombygning.