Bøger / faglitteratur

Ældres helbred og velbefindende 2007 og udviklingen siden 1997


Beskrivelse


Analyse af helbred og trivsel blandt 67-, 72-, 77-, 82- og 87-årige i 2007 sammenlignet med kortlægningen fra 2006.