Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Affine afbildninger og computerskærmen


Beskrivelse


Introduktion til affine afbildninger og teori om lineære vektorfunktioner i to dimensioner, udvalgte affine afbildninger, matricer og determinanter.