Bøger / faglitteratur / lærebøger

Akut, kritisk og kompleks sygepleje : samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver


Beskrivelse


Akut, kritisk og kompleks sygepleje – samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver er en lærebog til modul 10 og 11 på sygeplejerskeuddannelsen i faget sygepleje. Bogen består af to dele. Del 1 behandler centrale elementer som at være patient, lidelse, død, rehabilitering og hospitalisering. Del 2 beskriver nyere danske forskningsprojekter, der omhandler de tidligere behandlede temaer og begreber. Målgruppen er sygeplejestuderende, studerende på efter- og videreuddannelse samt professionsuddannet sundhedspersonale.

Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 110, nr. 8 (2010)

af

af

Lise Wolder

Årg. 110, nr. 8 (2010)Informationer og udgaver