Bøger / faglitteratur til børn / lærebøger

Almen, uorganisk og organisk kemi


Beskrivelse


Lærebog i kemi, som først og fremmest henvender sig til Laborantuddannelserne, men som i årenes løb har vist sig også at være anvendelig for andre kemistuderende. De ca. 2200 stikord med henvisning til den koncentrerede fremstilling af såvel almen som uorganisk og organisk kemi gør det muligt for den studerende hurtigt at orientere sig om et udvalgt emne. Den tilhørende opgavebog indeholder 355 opgaver med 1155 delspørgsmål - alle med facit.