Bøger / faglitteratur / lærebøger

Almindelig forvaltningsret : lærebog for statskundskab


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Almindelig Forvaltningsret er en lærebog i de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Bogen er udarbejdet med henblik på pensum i forvaltningsret på jurastudiet. De emner, der behandles er bl.a. forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel, klagebehandling, kommunaltilsyn, domstolskontrol, ombudsmandskontrol, forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar og tilbagekaldelse.

Indhold

Forvaltning og forvaltningsret ; Retskilder ; Forvaltningens organisation ; Forvaltningens funktion ; Kompetencefordeling ; Forvaltningsprocessen - sagsbehandlingsregler ; Embedsmænds ansvar og pligter ; Hjemmelskrav ; Rekurs - remonstration - sektortilsyn ; Kommunaltilsyn ; Ombudsmandskontrol ; Domstolskontrol


Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 143], nr. 44 (2009)

af

af

Jens Peter Christensen

[Årg. 143], nr. 44 (2009)