Bøger / faglitteratur / lærebøger

Almindelig forvaltningsret : lærebog for statskundskab


Beskrivelse


Almindelig Forvaltningsret er en lærebog i de grundlæggende forvaltningsretlige regler. Bogen er udarbejdet med henblik på pensum i forvaltningsret på jurastudiet. De emner, der behandles er bl.a. forvaltningens organisation, retskilder, sagsbehandlingsregler, hjemmel, klagebehandling, kommunaltilsyn, domstolskontrol, ombudsmandskontrol, forvaltningsmyndigheders erstatningsansvar og tilbagekaldelse.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 143], nr. 44 (2009)

af

af

Jens Peter Christensen

[Årg. 143], nr. 44 (2009)