Bøger / faglitteratur til børn

Alternative energikilder


Beskrivelse


Om de forskellige muligheder for at finde erstatninger for fossile brændstoffer. Bogen gør rede for fordele og ulemper ved bio-, vind-, bølge-, solenergi, geotermisk energi og atomenergi.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. apr. 2005

af

af

Knud Stadelund (skole)

d. 20. apr. 2005

Denne nye bog i serien beskæftiger sig med forskellige muligheder for at erstatte eller supplere fossile brændstoffer. Indledningen fokuserer bl.a. på, at verden i løbet af 30 til 50 år vil få hårdt brug for alternative energikilder. Derefter følger ni kapitler, der bl.a. omtaler elproduktion, vindkraft, atomkraft, bioenergi, udnyttelse af lyset samt overvejelser om fremtiden. Bogen afsluttes med et forsøg på en konklusion, tidslinie, ordliste, supplerende informationer samt stikordsregister. Det er en saglig og informativ bog, der kommer rundt om mange væsentlige aspekter af emnet. Den har et tiltalende layout, hvor teksten, der indeholder faktabokse på grøn baggrund, kan selvlæses fra 5.-6. kl. (ca. 11 år). Illustrationerne, der understøtter teksten udmærket, består overvejende af farvefotos og modeller. Bibliotekerne har bl.a. Robert Snedden, Alternativ energi, 2002. De to titler har i sagens natur en vis emneoverlapning, men kan sagtens supplere hinanden. Bogen kan primært anvendes i undervisningssammenhæng i folkeskolens ældste klasser til selvstændig informationssøgning og som fælles udgangspunkt for arbejde med emnet.


Folkeskolen

Årg. 122, nr. 39 (2005)

af

af

Gunnar L. Clausen

Årg. 122, nr. 39 (2005)Informationer og udgaver