Bøger / faglitteratur / lærebøger

Analyseteknik : instrumentering og metoder


Beskrivelse


Grundlæggende indføring i instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium dækkende hovedområderne chromatografi, spektrometri og potentiometri samt områderne metodevalidering, udstyrskvalificering og statistisk resultatvurdering.