Bøger / faglitteratur

Anatomi - studie : arbejdsbog. Bog 2 : Regionær anatomi


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: En af i alt fire arbejdsbøger i bevægeapparatets anatomi. Arbejdsbøgerne udkommer i perioden august 2018 - efteråret 2020. Er målrettet undervisning i bevægeapparatet for medicinstuderende, tandlægestuderende, bacheloruddannelserne fysioterapeut- ergoterapeut, sygeplejerske, tandplejer, samt idræt. Arbejdsbøgernes opbygning gør det muligt at udvælge det stof, der er relevant ved de enkelte uddannelser. Arbejdsbog 2 med fokus på Regionær Anatomi. Fungerer som en detaljeret gennemgang af Hvirvelsøjlen, Bugvæg, Ben og Bækken, samt Profunde rygmuskler. Suppleret med mulighed for indtegning og test af den tilegnede viden. Stukturlisterne inden for de forskellige emneområder giver dig mulighed for et overblik over de anatomiske detaljer, og en mulighed for at markere de strukturer, der skal lægges særligt vægt på. Emnerne er opstillet systematisk, så du ikke skal bruge unødig tid på at lede, og med vægt på det visuelle. Store tydelige illustrationer, hvor der ikke som i traditionelle lærebøger er forsøgt presset for mange informationer ind i én illustration for at spare plads.