Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Anbragte børn og unge : en forskningsoversigt


Beskrivelse


Rapporten sammenfatter nyere dansk, nordisk og engelsk forskning på anbringelsesområdet og giver et ajourført billede af anbragte børns og unges liv. Konklusionen er, at anbragte børn klarer sig dårligere end ikke-anbragte børn på stort set alle målte parametre (skolepræstation, helbred og trivsel). Anbragte børn har desuden langt større risiko for at ende som lavtuddannede eller ufaglærte som voksne. Især de børn, der blevet anbragt sent, og hvor anbringelsen ikke har været stabil, er udsatte.