Bøger / faglitteratur

Anbragte unges overgang til voksenlivet : Evaluering af fire efterværnsinitiativer under efterværnspakken


Beskrivelse


Rapporten eren evaluering af fire efterværnsinitiativer under Efterværnspakken, som er igangsat af Socialstyrelsen i forbindelse med satspuljeaftalen for 2011-2014.