Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Anbringelser : historik, omfang, årsager og virkemidler


Beskrivelse


Samlet fremstilling af Rockwool Fondens Forskningsenheds analyser af børn og unges anbringelse uden for hjemmet.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. jan. 2016

af

af

Jytte Bræmer

d. 28. jan. 2016

Letlæst sammendrag af to forskningspublikationer fra Rockwoolfonden om anbringelser af børn udenfor hjemmet. Vil interesse socialrådgivere, socialpædagoger og politikere med ansvar for det vanskelige område.

I hhv. 2011 og 2013 udkom to publikationer, der formidlede resultatet af en grundig forskning om anbringelser af børn udenfor hjemmet. Der har fra flere sider været efterspørgsel efter et letlæst sammendrag af de to rapporter med et væld af analyser og talmateriale. Den foreligger nu i en relativ kort form. Den fremlægger udviklingen af anbringelser i et historisk lys med særlig vægt på de seneste 30-40 år. Dernæst fremlægges viden om, hvordan det går de anbragte børn senere i livet set i forhold til andre børn med hensyn til kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse. Endelig fremstilles den viden man har om betydningen af anbringelsens varighed, den sociale arv, slægtsanbringelser, ADHD-børn, børn med ikke-vestlig baggrund og den særlige svigdørsproblematik. Litteraturliste og stikordsregister.

Bogen lever op til formålet om at formidle megen og kompleks viden i en lettilgængelig form. Der er få velvalgte grafer, der illustrerer teksten, så man som læser er godt briefet om den vigtigste og mest aktuelle viden på området.

Bogen er et sammendrag af Når man anbringer et barnNår man anbringer et barn IIScener fra et anbragt liv og II. Den faktuelle viden kan med fordel suppleres med de anbragte børns egen stemme i Scener fra et anbragt livBogen er et sammendrag af Når man anbringer et barn og . Den faktuelle viden kan med fordel suppleres med de anbragte børns egen stemme i Scener fra et anbragt livBogen er et sammendrag af Når man anbringer et barn og Når man anbringer et barn II. Den faktuelle viden kan med fordel suppleres med de anbragte børns egen stemme i .


Danske kommuner

Årg. 47, nr. 8 (2016)

af

af

Tom Ekeroth

Årg. 47, nr. 8 (2016)