Bøger / faglitteratur

Anden verdenskrig


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2005

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 5. apr. 2005

Et umiddelbart visuelt imponerende værk i velkendt Dorling Kindersley-stil, som dog ved nærlæsning for mig bød på en del flimmer. Bogen sælger absolut emnet og kan også medvirke til at skabe ny historisk interesse qua sin flotte præsentation. Fagligt er værket velfunderet og giver et bredt billede af krigen primært med vægten på Europa med udviklingen på alle fronter inkl. hjemmefronterne, holocaust og krigens teknologi. Sidearkitekturen er upåklagelig og velafbalanceret med fotos, tabeller, våben og kort indfældet på kryds og tværs over opslagene. Men det der vindes i indbydende layout, sættes for mig ofte til på bekostning af anskueliggørelse af de vigtige store linier og sammenhænge, som lider under flimmeret og den fragmentariske opbygning. Hertil kommer, at jeg ikke ser mange spor af nyere forskning. Ej heller imponerer den danske bearbejdning, hvor forlægget for mig skinner igennem i knudrede sætninger og ordvalg som fx den frosne grund i stedet for jord. Hertil kommer indtryk af usikkerhed omkring militær terminologi og at de bagvedliggende sammenhænge af og til for mig ikke virker forståeligt formidlet. Men alt i alt dog en brugbar allround bog om 2. verdenskrig, der bestemt vil trække udlån, men som bortset fra layoutet ikke tilføjer nyt.