Bøger / faglitteratur

Anlægsteknik. Bind 2 : Styring af byggeprocessen


Beskrivelse


Hovedvægten ligger på organisering, planlægning og projektøkonomi.