Bøger / faglitteratur / biografier

Ansgar og religionsmødet i Norden


Beskrivelse


Om munken Ansgar, en nøgleperson i kulturmødet mellem asatro og kristendom, for hvem det lykkedes at bygge den første kristne kirke og dermed indskrive sig i dansk kirkehistorie.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. mar. 2004

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 26. mar. 2004

Forfatteren har tidligere udgivet Frans af Assisi (2003) og vender sig nu, i en udgivelse af tilsvarende omfang og udstyr, mod Ansgar (801-865), først munk, siden ærkebiskop i Hamburg-Bremen, og kirkefaderen, der søgte at indføre kristendommen i Danmark. Bodil Busk Sørensens portræt af Ansgar efterlader læseren med et billede af en på en gang tålmodig, men også vedholdende til det insisterende skikkelse, der aldrig tabte det overordnede mål af syne trods alle anstrengelser og tilbageslag, og som heller ikke var uden fornøden politisk tæft, en vigtig og for Ansgar nødvendig egenskab i en politisk, økonomisk og religiøs brydningstid. Bogen formidler fint de vilkår i stort og småt, Ansgar og hans kristne trosfæller måtte agere under i mødet med de hedenske folk mod nord. Til trods for at emnet "Kristendommens indførelse i Danmark" er omfangsrigt og facetteret, lykkes det forfatteren at bevare og formidle overblik og sigte i en alt overvejende pædagogisk fremstilling om Ansgars liv og virke. I overensstemmelse hermed afrundes med tematiske oplæg indenfor emnet til brug for opgaver, diskussioner, studiekredse o.l., formentlig med sigte mod 9.-10. skoleår m.v Litteraturen om Ansgar er sparsom og af ældre dato, hvad bibliotekerne her får mulighed for at råde bod på!.


Folkeskolen

Årg. 121, nr. 20 (2004)

af

af

Peter Green Sørensen

Årg. 121, nr. 20 (2004)


Kristeligt dagblad

d. 11. sep. 2004

af

af

Erling Glad

d. 11. sep. 2004


Præsteforeningens blad

Årg. 95, nr. 3 (2005)

af

af

Mette Birkedal Bruun

Årg. 95, nr. 3 (2005)


Religionslæreren

Årg. 100, nr. 5 (2004)

af

af

Kaj Ove Krogh

Årg. 100, nr. 5 (2004)