Bøger / faglitteratur

Antikkens Rom


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. jan. 2006

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 24. jan. 2006

Forfatterparret Lesley & Roy Adkins har udgivet flere historisk-arkæologiske titler af populærvidenskabeligt tilsnit om de tidlige Middelhavskulturer m.v. Denne titel, der udkom i 1991, falder indenfor genren i kraft af sin introducerende fremstilling af Romerriget fra dets opståen ca. 753 f.Kr. frem til dets sammenbrud ca. 475 e.Kr. En verdensmagt gennem mere end 1200 år, som man kendte verdenen dengang, "nedkondenseret" til ca. 130 sider i noget nær A4-format. Det må og er resulteret i en kort fremstilling af en civilisations storhed og fald. Inden for rammerne er det alligevel lykkedes forfatterne at få mange karakteristika med: erobringerne, det for sin tid overlegne militærapparat, byggeri og arkitektur, handel og samfærdsel, samfundets indretning i øvrigt herunder lege og forlystelser, religion, de romerske kejsere m.v. Elementer som ofte har haft en rækkevidde og betydning langt ud over egen tid og frem til i dag. Hertil skal så føjes et alsidigt sammensat og informativt billedmateriale: dels en række fotos af forfatterne selv, dels instruktive tegninger, skitser, kort m.v. der fint understøtter teksten. Emnet er selvfølgelig uudtømmeligt og belyst utallige gange i forskellige sammenhænge og på forskelligt niveau, nærværende udgivelse syner imidlertid også anvendelig i førnævnte introducerende sammenhæng og kan måske også bruges i diverse undervisningsforløb.