Bøger / faglitteratur

Antisemitismens rødder


Beskrivelse


Om antisemitismens historie og dens udspring i den kristne kulturkreds.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 28. aug. 1997

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 28. aug. 1997

Forf., der ikke er faghistoriker, har tidligere udsendt Vejen til himlen og vejen til helvede, (97/27) om Europas historie fra ca. 400 f.Kr. til 1945. Denne bog om antisemitismens rødder tager ligeledes afsæt i en verdenshistorisk fremstilling: fra de mellemøstlige flodkulturer fra omkring år 3500 f.Kr. over Romerriget, kristendommen og oldkirkens gryende etablering og selvforståelse med samt deres forskellige fraktioner frem til middelalderens brug og misbrug af jøderne som en passende socialt og religiøst marginaliseret gruppe, hvis rolle som "prügelknabe" var blevet institutionaliseret gennem århundreder. Endvidere redegøres der for forfølgelserne i Det Osmanniske Rige, Spanien, Polen m.m. frem til den "moderne" antisemitisme (Nazityskland m.v.), der berøres omend ikke særligt dybtgående i en ellers uhyre tæt, mættet og lejlighedsvis noget opremsende skildring. Det store emne med den tilhørende brede panorering kan synes undertiden at have været ved at tage magten fra forf. på den trods alt beskedent afmålte plads. Iøvrigt en ikke-illustreret fremstilling, der henvender sig til den stort set forudsætningsløse, men interesserede læser, der dog må tåle en slap korrekturlæsning med irriterende stavefejl til følge samt et ufuldstændigt stikordsregister.