Bøger / faglitteratur / lærebøger

Anvendt elektroteknik - elektricitetskilder


Beskrivelse


Summary: Anvendt elektroteknik – elektricitetskilder handler om de elektricitetskilder, som ikke baserer sig på induktionsprincippet. Det gælder fx termoelektricitet, solceller, batterier, akkumulatorer og brændselsceller. Derudover præsenterer bogen halvlederne og deres egenskaber, da de har stor betydning for flere af de omtalte elektricitetskilders funktion. I denne 2. udgave af bogen gennemgås ion-elementernes udvikling suppleret med en sammenligning af de forskellige batteritypers egenskaber. Derudover er der tilføjet et afsnit om kommerciel fremstilling af brint ved elektrolyse samt Power-to-X (PtX). Anvendt elektroteknik – elektricitetskilder lægger vægt på en praktisk tilgang til stoffet og sigter mod at give læseren forståelse for de overordnede principper og kendskab til de terminologier, der knytter sig til emnet. Bogen er målrettet de videregående tekniske uddannelser, især på erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne.(Bagsidetekst).