Bøger / faglitteratur / bygningsreglementer

Anvisning om bygningsreglement 2015


Beskrivelse


Baggrund og fortolkning, som bygger bro fra bygningsreglementets generelle regler til bygbare løsninger. Anvisningen inkluderer bygningsreglementets tekst og følger samme struktur. Indeholder også henvisninger til standarder, andre anvisninger og baggrundsmateriale, der uddyber med konkrete løsninger.