Bøger / faglitteratur

Arternes oprindelse : ved naturlig selektion eller bevarelse af de bedst tilpassede racer i kampen for tilværelsen


Beskrivelse


Udgivet i forbindelse med 200 året for Charles Darwins fødsel og 150 året for udgivelsen af Arternes oprindelse.

Det klassiske værk om arternes oprindelse, hvori Darwin formulerer sine teorier om udviklingen fra lavere til højere organismer og om det naturlige udvalg.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. nov. 2009

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 26. nov. 2009

Bogen er en klassiker for interesserede i kilderne til, hvad ideernes ophavsmænd egentlig skrev.

Naturforskeren Darwin ville være fyldt 200 år, og det er 150 år siden førsteudgaven af bogen. Bogens hovedemne er naturlig selektion. Den bygger på samtidens naturvidenskabelige forskning og viden. Først gennemgår den detaljeret ændringer af dyrkede planter og husdyr og forandringer i tamdyr, kornsorter osv. Dernæst konstaterer Darwin at noget lignende sker i naturen, og han vurderer hvordan noget sådant kan finde sted. Dette fører ham til læren om naturlig selektion. Bogen opremser en stribe vanskeligheder ved teorien. Mange af disse udspringer af samtidens manglende viden om fx gener og geologisk tidsmåling. Bogen indledes af to kapitler om Darwins liv og de almindeligste misforståelser af hans lære. Bogen er forståelig og kræver ikke særlige forkundskaber. Oversætteren er biolog og videnskabsformidler.

Der findes kun en anden oversættelse af J.P. Jacobsen fra 1872 af bogens 5. udgave. Nærværende oversættelse er af 1. udgaven. Gendrivelserne i de senere udgaver er i vid udstrækning overflødiggjort af udviklingen og bekræftelsen af Darwins udviklingslære.

Få andre bøger erindrer jeg efter endt læsning som så fejlciterede og misfortolkede. En klassiker hvor langt de væsentligste elementer i evolutionslæren er forklaret.


Jyllands-posten

d. 5. dec. 2009

af

af

Dennis Nørmark

d. 5. dec. 2009


Politiken

d. 8. feb. 2009

af

af

Kristian Ditlev Jensen

d. 8. feb. 2009


Kaskelot

Nr. 178 (2009)

af

af

Sidsel Sangild

Nr. 178 (2009)