Bøger / faglitteratur

Asylbørn i Danmark


Beskrivelse


Om den eksisterende danske forskning omkring asylsøgende børn. Asylbørnenes liv på asylcentrene, og hvad det betyder for deres trivsel og fremtidsudsigter, beskrives. Asylbørnenes livsvilkår sættes desuden ind i en større sammenhæng m.h.t. politiske, sociale, økonomiske, psykologiske, juridiske og menneskeretslige forhold.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. mar. 2011

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 4. mar. 2011

En forskningsbaseret antologi, der fra flere vinkler beskriver asylsøgende børns vilkår i Danmark. Henvender sig til politikere, mennesker der arbejder professionelt med asylbørn, studerende og andre interesserede.

Forfatterne er bl.a. antropologer, psykologer, læger og jurister. Deres indlæg er forskellige i stil og indhold og skrevet i et mere eller mindre akademisk sprog med hyppige referencer til videnskabelig litteratur. Antologien søger at samle den eksisterende danske forskning omkring asylsøgende børn og på den baggrund dokumentere, hvordan asylbørnenes liv former sig på asylcentrene, og hvad det betyder for deres trivsel og fremtidsudsigter. Asylbørnenes livsvilkår sættes desuden ind i en større sammenhæng m.h.t. politiske, sociale, økonomiske, psykologiske, juridiske og menneskeretslige forhold, og både globale og nationale perspektiver berøres. Omfattende litteraturliste og noteapparat samt en række bilag bagest.

Der findes ingen tilsvarende omfattende, tværfaglig og videnskabelig beskrivelse af asylsøgende børns livsvilkår i Danmark.

En tværfaglig antologi med et akademisk præg, der giver en kritisk fremstilling af flere aspekter af asylsøgende børns vilkår i Danmark. Er baseret på videnskabelige undersøgelser og udgør et markant indlæg i den aktuelle debat.


Politiken

d. 12. mar. 2011

af

af

Poul Aarøe Pedersen

d. 12. mar. 2011


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 48, nr. 4 (2011)

af

af

Bjørn Glæsel

Årg. 48, nr. 4 (2011)


Ugeskrift for læger

Årg. 173, nr. 25 (2011)

af

af

Tania N. Masmas

Årg. 173, nr. 25 (2011)