Bøger / faglitteratur

At vejlede i fællesskaber og grupper


Beskrivelse


[Bogen] henvender sig til karrierevejledere, vejledningsstuderende, undervisere og andre med vejledningsansvar: uddannelses- og erhvervsvejledere, ungevejledere, gennemførelsesvejledere, fastholdelsesvejledere/medarbejdere, e-vejledere, lærere, konsulenter og sagsbehandlere i jobcentre, kommuner og private virksomheder. Professionelle, som i deres daglige virke beskæftiger sig med mennesker i fællesskaber. [forlagets note].

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. feb. 2013

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 1. feb. 2013

Denne bog om vejledning i fællesskaber og grupper henvender sig til professionelle med vejledningsansvar. Eksempelvis undervisere gennem hele undervisningsspektret, sagsbehandlere samt andre, der arbejder med mennesker i fællesskaber.

Vi studerer og arbejder mere og mere i fællesskaber og grupper. Der er derfor også et behov for relevant viden og litteratur om, hvordan disse grupper og fællesskaber vejledes bedst muligt til fordel for både enkeltindividet og kollektivet. Denne bog giver en både grundig og udførlig indføring i denne vejledning. Først præsenterer bogen det teoretiske grundlag for vejledning i fællesskaber og grupper samt begrunder nødvendigheden af denne vejledning. Dernæst introduceres en pædagogisk model for organisering af vejledning i fællesskaber. Afslutningsvis fortælles om problemstillinger og etiske overvejelser ved gruppevejledning.

Denne udgivelse dækker et stort behov for udførlig litteratur om vejledning i fællesskaber. Emnet behandles i andre udgivelser men ikke lige så udførligt og fokuseret.

Vi både studerer og arbejder mere i gruppefællesskaber end tidligere. Der er derfor et øget behov for relevant litteratur om professionel vejledning i disse fællesskaber. Denne bog giver vejledere en god faglig ballast samt gode redskaber til denne vejledning.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 2. apr. 2013

af

af

Keld Andersen

d. 2. apr. 2013Informationer og udgaver