Bøger / faglitteratur

Atlantvolden i Nordjylland. Bind 2 : Mennesker og efterliv


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

  • De byggede bunkerne - arbejde og arbejdsforhold ved Atlantvolden i Nordjylland / Knud Knudsen

  • Livet i skyggen af Atlantvolden - civilsamfund og Værnemagt / Jens Andersen

  • Oprydning i Nordjylland / Henrik Gjøde Nielsen

  • Dansk forsvar i tyske bunkere - det danske forsvar og Atlantvolden efter 1945 / Henrik Gjøde Nielsen

  • Bangbo Fort - fronten mod øst / Henrik Gjøde Nielsen

  • Hals - i Hjemmeværnets tjeneste - og en destruktionssag / Henrik Gjøde Nielsen

  • Og nu til noget helt andet - om brug af bunkere til andet end militære formål / Henrik Gjøde Nielsen

  • Bunkeræstetik / Henrik Gjøde Nielsen

  • Fra skampletter til kulturminder - Atlantvoldens bunkere efter maj 1945 / Chrestina Dahl


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. dec. 2018

af

af

Steffen Gordon Nielsen

d. 13. dec. 2018

Gennemarbejdet og velillustreret værk der bl.a. fortæller om Atlantvoldens militærhistorie, og desuden har fokus på anlæggets betydning for de enkelte egne og eftertidens syn på de grå betonbunkere. For alle interesserede i emnet.

To-binds værket er resultatet af et tre-årigt samarbejde mellem flere nordjyske institutioner, og fortæller historien om Atlantvolden, som er betegnelsen for det forsvarssystem af bl.a. betonbunkere, som Tyskland lod opføre. Bind 1 er skrevet af museumsinspektør ved Hanstholm Bunkermuseum Jens Andersen og handler om Atlantvoldens historie, beskrevet ud et militærhistorisk perspektiv. Bind 2 handler bl.a. om de mange mennesker der var med til byggeriet og den betydning det fik for egnen. Desuden fortælles om anlæggets brug efter krigen og eftertidens skiftende kulturelle syn på bunkerne. Bag bind 2 står bl.a. Chrestina Dahl fra Vendsyssel Historiske Museum, Henrik Gjøde Nielsen fra Hals Museum, og Knud Knudsen fra Aalborg Universitet. Nordjylland defineres som nord for Limfjorden, med enkelte afvigelser som fx Thyborøn og Aalborg. Med mange billeder og kilde/stedregister.

Velillustreret og digert værk, der kan læses uden de store forudsætninger. Kommende referenceværk, der kommer vidt omkring emnet uden at det af den grund fremstår usammenhængende.

En anden akademisk fremstilling kan findes i Bunkers, hvor der også perspektiveres til den kulturelle værdi.


Våbenhistorisk tidsskrift

Bd. 53, nr. 1 (2020)

af

af

Lars Neumann

Bd. 53, nr. 1 (2020)Informationer og udgaver