Bøger / faglitteratur

Atlantvolden på Fanø : Fanø under den 2. Verdenskrig


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. juli 2011

af

af

Kresten Søe Christensen

d. 14. juli 2011

Til lokalområdet, vestkystturister og videregående besættelsesinteresserede.

Fanø var med en garnison på 3000 soldater og en række artilleri- og infanteristillinger bortset fra Hanstholm det kraftigst befæstede sted i Danmark 1940-45. Nøglen hertil lå i beherskelsen af indsejlingen til Esbjerg - den største og eneste brugbare havn for en eventuel invasionsstyrke. Befæstningens højdepunkt var færdiggørelsen af Grådyb batteriet med to 15 cm. kanontårne fra det udrangerede slagskib Gneisenau først i 1945. Bogens 3. rev. oplag kan med 15 ekstra sider sagtens kaldes en ny udgave. Værket kommer godt om alle aspekter af emnet med en række vinkler som: krigen set gennem Fanø ugeblad, infrastrukturen, kystartilleri, det tyske luftforsvar, luftkrigen over Fanø m.m. i selvstændige afsnit af 10 bidragydere. Hertil kommer et godt og instruktivt udstyr af s/h fotos og nu- og samtidigt kort. Fremstillingen kan mange steder virke tør med mange tekniske detaljer, men bogen er grundig og tilbundsgående, og det vil næppe skræmme den primære målgruppe. Spændende er afsnittene med fx tyske soldaterskæbner og efterkrigstidens minerydning.

Ift. tidligere oplag nyt billedstof, revideringer og fx afsnit om Kikkebjerg stillingen og tyske og danske veteranskæbner. Kan især på lokale biblioteker med fordel erstatte 1. og 2. oplag.

En fin revideret bog om den tyske Atlantvold, som den fremstod på et af de bedst befæstede steder på Fanø. Emnet formidles fint og detaljeret med stor faglig indsigt fra alle vinkler.