Bøger / faglitteratur / lærebøger

Bæredygtighed - i landbruget


Beskrivelse


Bogen giver et kvalificeret bud på, hvordan begrebet bæredygtighed kan forstås i landbruget. Forfatteren belyser begreberne miljø og bæredygtighed, og hvordan man kan arbejde med det på bedrifterne. Med udgangspunkt i klimaforandringer omhandler "Bæredygtighed" produktion af energi og metoder til at spare på energien. Bogen kan bruges, hvis man ønsker at koble naturvidenskabelige fag sammen med samfundsrelevante problemstillinger.