Bøger / faglitteratur

Barnet og musikken : om betydningen af at stimulere barnets musikalske potentiale


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. okt. 2008

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 22. okt. 2008

Bogen henvender sig til småbørnsforældre og alle, der beskæftiger sig professionelt med børn.

Inge Marstal er professor i musikpædagogik og pianist og har således både en praktisk og en teoretisk indfaldsvinkel. En både kompetent og tilgængelig bog, der inddrager flere aspekter af emnet, og ikke nødvendigvis behøver at blive læst i sin helhed. Den tilgrundliggende holdning er langt fra elitær, og det pointeres, at alle forældre kan være med. Forfatterens udgangspunkt er, at alle børn er født med et musikalsk potentiale, som forældre og pædagoger kan udvikle ved tidligt, ja allerede prænatalt, at stimulere barnet. Den musikalske dialog mellem barnet og dets omsorgsgivere ses som et enestående redskab til at udvikle barnets livskompetence. De mange referencer understøtter bogens faglighed og giver de særligt interesserede mulighed for at gå i dybden.

Det er stadig en væsentlig bog på området, og den meget brugte 1. udgave: Dit musikalske barn, 2004 trænger sikkert til udskiftning. 2. udgave er lettere revideret, har fået et stikordsregister og ikke mindst indeholder den flere referencer bl.a. til netsider.

En engageret og fagligt velfunderet bog, som kan inspirere forældre og pædagoger til at gå i musikalsk dialog med barnet og derved styrke dets sproglige og sociale udvikling.


Pædagogisk psykologisk tidsskrift

Årg. 46, nr. 1/2 (2009)

af

af

Bjørn Glæsel

Årg. 46, nr. 1/2 (2009)