Bøger / faglitteratur

Barnets psykiske udvikling


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Marja-Liisa Heise

d. 19. dec. 2018

Piaget, schweizisk psykolog og pædogog, regnes blandt banebryderne indenfor børnepsykologien. J. P. regner ikke barnet som »en lille voksen«, men har klarlagt tankens og sprogets klart aftegnede, trinvise stadier. Bogen er oversat efter Six etudes de psychologie og første afsnit »Barnets psykiske udvikling« er lettest tilgængeligt. Udviklingen inddeles i 4 faser: 1) Fra fødsel til sprogtilegnelse. Dette stadium er afgørende for den efterfølgende psykiske udvikling. 2) Den tidlige barndom, fra 2 til 7 år, giver, via sproget, nye muligheder, bl. a. kommunikation. På dette tidspunkt omformes intelligensen - som tidligere har været rent senso-motorisk eller praktisk - til tænkning i egentlig forstand under sprogets og socialiseringens dobbelte indflydelse. 3) Fra 7 til 12 år - markerer endnu et vendepunkt i den psykiske udvikling. 4) De unge år - og hermed den gradvise udvikling til voksen tænkemåde. Bogens øvrige afsnit omhandler sprog og tænkning i udviklingspsykologisk belysning,samt intelligensens psykologi. Bogen er ret vanskelig tilgængelig, men det må slås fast, at flere og flere psykologer bygger deres tænkning på Piaget's teorier - og bogen bør være tilgængelig i rigeligt eksemplartal på alle større biblioteker.


Kristeligt dagblad

d. 13. maj 1970

af

af

Sigfrid Dohn

d. 13. maj 1970


Aktuelt

d. 22. juni 1970

af

af

Søren Hansen

d. 22. juni 1970