Bøger / faglitteratur til børn

Berlin 1945-62 : ruin, luftbro og mur


Beskrivelse


Berlins historie fra 1945-1962. Med årstalsliste over de vigtigste begivenheder.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jens Jørgen Laursen (skole)

d. 18. dec. 2018

I forhold til det første hæfte i serien, Opstanden i Ungarn 1956, virker dette enklere og lettere forståeligt i sin udtryksform og opbygning. Med kampen om Berlin, april 1945, som udgangspunktgennemgås den dramatiske periode frem til midten af 1980'erne. Perioden 1962-85 er kun kort omtalt. Eleverne fra slutningen af 7. klasse og opefter vil selvstændigt kunne læse og forståhovedtrækkene i udviklingen, som de er beskrevet. De fleste af emnerne fordrer dog en form for lærermedvirken under gennemlæsningen. Emnerne er Potsdam-aftalerne, (ikke som anført Postdam),luft-broen, de to tyske staters dannelse, Berlin som en brik i terrorbalancen, flugten fra Østtyskland og murens opførelse samt den begyndende afspænding. En del s/h fotografier taler deres egetsprog, men understøtter på udmærket vis også teksten. Hæftets årstalsliste giver i sig selv Berlins nyere historie. De korte men væsentlige omtaler af verdenspolitiske begivenheder, hvor Berlinindtageren hovedrolle, erhæftets styrke.Berlin-muren af Højris Jensen er den udgivelse, som kan anvendes i skolen, der kommer dette hæfte nærmest.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Walter Knudsen

d. 18. dec. 2018

I dette nye bind i serien Tidsdokument gennemgår Døygård Berlins politiske historie fra ruinerne i 1945 til Gorbatjovs magtovertagelse i 1985, som i sidste ende betød murens fald. Der loves etbind, hvor udviklingen fra 1962 til murens fald beskrives, altså en overlapning med dette binds sidste kapitel. Byen og dens indbyggeres liv berøres kun sporadisk, det er stort set Berlinsbetydning som symbol og politisk problem under den kolde krig, der beskrives, og forfatteren skjuler ikke, at det var Vesten, der vandt. Teksten er sat i to spalter og virker trods de mangeillustrationer noget kompakt. Afsluttende er der en årstalsliste 1470-1985. Det er et kæmpestort emne, der her behandles på stærkt begrænset plads, så den interesserede læser vil på mange punkterføle stærk trang til uddybning. Til serien udarbejdes videoprogrammer. Bogen er tænkt til undervisning, men vil kunne bruges selvstændigt fra 13-14 år.


Historie & samtid

Årg. 32, nr. 3 (1992)

af

af

Jan Kastorp

Årg. 32, nr. 3 (1992)