Bøger / faglitteratur

Bestyrelsesarbejde i selvejende og nonprofit institutioner : en håndbog for bestyrelsesmedlemmer og ledere


Beskrivelse


En bog om, hvordan man passer sit arbejde, så ansvar ikke kommer på tale. Bogen er en "værktøjskasse" til bestyrelser og ledere i selvejende institutioner – med fokus på korrekte og effektive løsninger af bestyrelsens mange opgaver. Helt nede på jorden. I dag er det at sidde i en bestyrelse et målrettet arbejde, der kræver viden og indsigt. Bestyrelsens rolle er gået fra at være "kransekagefigur" til at være en del af institutionens eller organisationens øverste ledelse. Bogen giver jordnære råd og grundig vejledning om, hvordan man planlægger og gennemfører bestyrelsesarbejdet i overensstemmelse med nutidige krav til bestyrelsen. 4. udgave er væsentligt ændret og ajourført med den nyeste udvikling på området. Bogen gennemgår bl.a.: •Bestyrelsens formål og rolle •Særlige forhold inde for kultur, undervisning og det sociale område •De ledelsesmæssige opgaver og fordeling •Årets gang i bestyrelsen •Opstilling af mål og styring af risici •Forholdet til institutionens interessegrupper En række nyttige appendiks omfattende bl.a.: •Tjekliste til bestyrelsens opgaver •Kulturministeriets anbefalinger "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" •Skemaer til bestyrelsens selvevaluering.