Bøger / faglitteratur

Bevægelse & lineær kinematik : "hvor hurtigt" og "hvor meget hurtigere"


Beskrivelse


Om bevægelse og forandring og egenskaber som hastighed, acceleration, kinematiske bevægelsesligninger, cirkel- og ellipsekredsløb, centrifugaleffekt m.m. Med præsentation af matematiske værktøjer som differentiering til beskrivelse af øjeblikkelige ændringer og grafer til visualisering.