Bøger / faglitteratur / disputatser

Bioetik og ret : kroppen mellem person og ting


Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. feb. 1999

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 9. feb. 1999

Forfatteren er forsker ved Center for Etik og Ret ved Københavns Universitet. Bogen er et resultat af et 5-årigt forskningsprojekt, hvor opgaven var en kortlægning af synet på bioetik og -ret i en række lande og verdensdele. Det er velkendt, at bioteknologien rejser nye etiske og juridiske spørgsmål om kroppens retsstatus. Disse spørgsmål forsøger bogen at besvare, ligesom den formulerer et syn på bioetik og retsfilosofi, der bygger på et humanistisk, kantiansk og fænomenologisk grundlag. Det handler om kroppen som menneske eller ting, menneskets autonomi, integritet og sårbarhed. Bogens 10 kapitler kan opdeles i 3 dele: 1. Biorettens grundlag og kroppens retshistorie, 2. Analyser af udvalgte temaer i 5 europæiske lande, 3. Harmonisering af bioretten i EU og beskrivelse af biorettens menneskesyn. I konklusionen til sidst opsummerer forfatteren sine hovedteser, som er en videreudvikling af de idéer, han fremsatte sammen med Peter Kemp og Mette Lebech i Den bioetiske vending, 1997. Bogen er i emnets natur akademisk og svær, men rimeligt læsbar i sproglig henseende. Den vil kunne anvendes på gymnasieniveau (f.eks. på delemner som eutanasi, organtransplantation m.v.) og opefter. Omfattende litteraturliste, sag- og personregistre.


Filosofi

2002, nr. 4

af

af

Lene Herler

2002, nr. 4


Reflex

Årg. 9, nr. 33 (2000)

af

af

Thomas H. Busk

Årg. 9, nr. 33 (2000)


Dansk sociologi

Årg. 10, nr. 4 (1999)

af

af

Søren Damkjær

Årg. 10, nr. 4 (1999)


Berlingske tidende

d. 20. mar. 1999

af

af

Nils Gunder-Hansen

d. 20. mar. 1999


Ugeskrift for læger

Årg. 161, nr. 49 (1999)

af

af

Søren Holm

Årg. 161, nr. 49 (1999)


Højskolebladet

Årg. 124, nr. 6 (1999)

af

af

Morten Knudsen

Årg. 124, nr. 6 (1999)


Weekendavisen

d. 31. mar. 1999

af

af

Povl Götke

d. 31. mar. 1999


Sygeplejersken

Årg. 99, nr. 50 (1999)

af

af

Helle Ploug Hansen

Årg. 99, nr. 50 (1999)Informationer og udgaver