Bøger / faglitteratur / bibliografier

Biokemi


Beskrivelse


I denne milepæl af en lærebog gennemgås hele den klassiske biokemi, molekylærbiologi og de cellebiologiske og vævsbiologiske emner, som er relevante for den medicinstuderende. Teksten er skrevet i et letforståeligt sprog med mange pædagogiske illustrationer, kliniske bokse og dybdegående forklaringer. På denne måde anskueliggøres emner, der traditionelt opfattes som særligt vanskelige. Bogen er tilpasset pensum på landets tre medicinske fakulteter, og målgruppen er således primært medicinstuderende. Men værket henvender sig også til den færdiguddannede læge, som ønsker at genopfriske biokemien og molekylærbiologien. Derudover kan studerende fra andre fakulteter, der beskæftiger sig med biovidenskaberne, med fordel benytte sig af denne bog. Bogens kapitler er reviewet af førende danske forskere inden for de forskellige emner, ligesom den er gennemgribende reviewet af undervisere på medicinstudiet i København.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for læger [online]

d. 7. feb. 2022

af

af

Frida Emanuelsson

d. 7. feb. 2022