Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Blinde og stærkt svagsynede : barrierer for samfundsdeltagelse