Bøger / faglitteratur

Blinde og stærkt svagsynede : barrierer for samfundsdeltagelse