Bøger / faglitteratur / idematerialer

Børn og liv i gudstjenesten


Beskrivelse


Konkrete idéer til hvordan børnene kan inddrages og blive engagerede i børnegudstjenesten. Der er ideer til gudstjenestens enkelte dele, fx salmesang, bøn, prædiken og nadver, til kirkeåret, fx advent, jul, pinse og trinitatis, og til hele året.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. nov. 2008

af

af

Ole Laursen

d. 18. nov. 2008

Henvender sig i første række til (folkekirke)præster, men også sognemedhjælpere, klubledere eller andre, som beskæftiger sig med at afholde gudstjenester for og med børn. For andre vil den næppe have den store relevans eller interesse. Børnenes alder er ikke nærmere defineret, men der beskrives ideer for børn til og med 9. klasse.

Forfatteren, som er sognepræst ved Mosede Kirke, har tidligere fået udgivet Dramatik i 1989, og betegner i forordet bogen som en idesamling. Den er inddelt i 3 hovedafsnit: Ideer til gudstjenestens enkelte led, Ideer til kirkeåret og Ideer til hele året. Der gives en lang række ideer til aktiviteter for og med børnene fx helt konkrete forslag til bønner, ideer til prædikenen, ideer til fx advent, jul og påske. Sidste del af bogen omhandler ideer til forskellige bibelhistorier samt omtale af erfaringer fra andre kirker. Mange konkrete eksempler i bogen på fx tekst til skuespil/dialoger og anvisninger på sanglege. Der findes enkelte illustrationer i bogen.

Senest er kommet bogen Om at blive som børn - et materiale om børnegudstjenester, 2005, som adskiller sig fra Børn og liv i gudstjenesten ved at rumme 5 præsters beskrivelse af konkrete børnegudstjenester fra start til slut med fx titler på de anvendte salmer. Øvrige titler er en del år ældre, så bogen må siges at udfylde et hul.

En udpræget brugs- og inspirationsbog til brug for arbejdet med gudstjenester for og med børn.


Præsteforeningens blad

Årg. 99, nr. 22/23 (2009)

af

af

Kirsten Støve Lundager

Årg. 99, nr. 22/23 (2009)