Bøger / faglitteratur til børn

Børn på nettet : kommunikation og læring


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. jan. 2003

af

af

Jytte Bræmer

d. 3. jan. 2003

Bogen formidler en del af erfaringerne fra et stort forskningsprojekt om børns brug af de nye interaktive medier i deres hverdagsliv. Det er den fjerde i serien, og den har fokus på børns måde at bruge internettet på. Hvordan bruger børn nettet, og hvilken indflydelse får det på børns læring, både den formaliserede - i skolen - og den uformelle læring, der foregår på alle tidspunkter i børnenes liv. Bogen består af 10 artikler, skrevet af forskellige forfattere, alle forskere, der har været involveret i det overordnede forskningsprojekt. Emnerne er forskellige vinkler på internetanvendelsen: hjemmesideproduktion, kommunikationsdelen, informationssøgning, kreative processer med billeder og tekst osv. Der er en del overlapning artiklerne imellem. De forsøger at afdække børns adfærd på det her område og beskæftiger sig med, hvordan det vil påvirke læreprocesser og lærerrolle i fremtiden. Artiklerne er alle skrevet på et ret højt sprogligt niveau, og målgruppen vil være andre forskere, lærere, lærerstuderende og andre børnekulturarbejdere. "Almindelige" forældre vil trods interesse i emnet formodentlig give sig i kast med mindre videnskabelige tekster om emnet.