Bøger / faglitteratur

Børn, unge og medier


Beskrivelse


Præsentation af relevante begreber, teorier og den nyeste forskningsbaserede viden om børn og unges mediebrug i relation til emner som legepraksis, sociale relationer og selvfremstilling.