Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Børns opvækst : udviklingspsykologiske perspektiver


Beskrivelse


En grundlæggende indføring i børns udvikling og samspil med omgivelserne. Der vises hvordan nye perspektiver på og teorier om børns udvikling kan bruges i arbejdet med børnehave- og skolebørn.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. aug. 2011

af

af

Laura Michelsen

d. 24. aug. 2011

Henvender sig primært til studerende inden for pædagogik, psykologi og sociale fag, men kan med udbytte læses af alle, der i deres virke har med børn at gøre.

Indføring i børns psykologiske udvikling ordnet efter fire hovedtemaer, i bogen kaldet livstemaer: "At være ny i verden", "At være i samspil", "At forstå sig selv som sig selv" og "At forstå omverden". De fire hovedkapitler er indrammet af et indledende afsnit om at forstå udviklingspsykologi og og et afsluttende om at forstå børn. Forfatterne diskuterer og analyserer emnet med baggrund i en solid teoretisk viden og med inddragelse af alle de store teoretikere inden for pædagogik, psykologi og sociologi. Værd at fremhæve er deres optagethed af spørgsmål frem for svar. Til hvert af de fire kapitler hører et afrundingskapitel, der udover at opsummere også stiller læseren væsentlige spørgsmål til overvejelse. Selvom det er en lærebog er sproget direkte, fremkommeligt og ikke voldsomt præget af videnskabelighed og fagtermer. De lange kapitler er overskueligt struktureret med mange mindre afsnit og figurer og bokse, der varierer læsningen af stoffet. Fyldig litteraturliste og stikordsregister.

Børns udvikling af Arne Poulsen (2.udg. fra 2008) dækker samme emne, men med et andet perspektiv og en anden opbygning, og overflødiggør derfor ikke denne titel.

Grundig og velskrevet fremstilling om et evigt aktuelt emne. Bogen er gennemsyret af viden og engagement og vil blive flittigt brugt af målgruppen.