Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Børns trivsel : i familier der hjemmetræner


Beskrivelse


Undersøgelse af børns trivsel i familier der har valgt at hjemmetræne deres hjerneskadede barn. Bliver Konventionen om barnets rettigheder overholdt?